Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Laboratuvar sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Özgür Ekincioğlu

Yapı Malzemesi dalında ilgili TS EN ve ASTM standartlarına göre yapılabilen deneylerden bazıları şunlardır:

 • Beton ve Taş Yapılı Malzemeler Üzerinde Yapılan Deneyler
  • Basınç Deneyi,
  • Eğilme Deneyi,
  • Yarılma Deneyi,
  • Çekme Deneyi,
  • Birim Ağırlık Deneyi,
  • Su Emme Deneyi,
  • Kılcallık Deneyi,
  • Frigorifik Yöntemle Don Deneyi,
  • Kimyasal Yöntemle Don Deneyi,
  • Betonda Elastiklik Modülü

    
    

 • İnşaat Çelikleri Üzerinde Yapılan Deneyler
  • Çekme Deneyi (Akma-Çekme Dayanımları, Kopma Uzama Oranlarının Bulunması),
  • Gerilme-Şekil Değiştirme Diyagramının Çizilmesi,
  • Katlama Deneyi,
  • İleri Geri Eğme Deneyi,
  • Elastiklik Modülü Tayini,
  • Öngerme Halatı Çekme Deneyi,
  • Aderans Deneyi (Beton Numuneden)

      

 • Yıkıntısız Deneyler ve Karot Numune Alma
  • Schmidt Çekici ile Muayene,
  • Ultrasonik Muayene,
  • Karot Alma ve Basınç Deneyi için Hazırlama,
  • Donatı Tespiti

      
        

 • Agregalar Üzerinde Yapılan Deneyler
  • Yüzey Nemi Oranı Tayini,
  • Özgül Ağırlık Deneyi,
  • Birim Ağırlık Deneyi,
  • Su Emme Deneyi,
  • İnce Madde Oranı Tayini (Yıkama ile),
  • İnce Madde Oranı Tayini (Çökeltme ile),
  • Hafif Madde Oranı Tayini,
  • Organik Madde Tayini,
  • Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Deneyi (Granülometri),
  • Dona Dayanıklılık Deneyi (NaSO4- MgSO4),
  • Dona Dayanıklılık Deneyi (Soğutma Dolabında),
  • Beton Agregaları Yeterlilik Deneyi

      
      

 • Çimentolar Üzerinde Yapılan Deneyler
  • ​Özgül Ağırlık Deneyi,
  • Eleme ile İncelik Tayini,
  • Normal Kıvam Suyunun Bulunması,
  • Priz Deneyi,
  • Le Chatelier Deneyi,
  • Rilem Cembreau Harcı Üretimi,
  • Eğilme Deneyi,
  • Basınç Deneyi,

      
      

 • Beton Üretim Hesapları ve Deneyleri

    
    

 • Tuğla Deneyleri
  • Boyut ve Biçim Muayenesi,
  • Delik Muayenesi,
  • Hacim Ağırlığı Deneyi,
  • Birim Ağırlık Deneyi,
  • Basınç Dayanım Deneyi,
  • Zararlı Manyezi ve Kireç Deneyi,
  • Dona Dayanıklılık Deneyi

      

 • Kiremit Deneyleri
  • Görünüş ve Ses Verme Özelliklerinin Muayenesi,
  • Şekil Boyutlarının Muayenesi,
  • Ağırlık Ölçülmesi,
  • Su Geçirme Deneyi,
  • Eğilme Dayanımı Deneyi,
  • Dona Dayanıklılık Deneyi

 • Briket Deneyleri
  • Boyutların Tespiti,
  • Gönyeden Sapma,
  • Basınç Dayanımı,
  • Su Emme Deneyi,
  • Dona Dayanım,
  • Birim Hacim Ağırlığı Tayini

 • Fayans Deneyleri
  • Boyutların Kontrolü,
  • Gönyeden Sapma,
  • Yüzey Düzgünlüğü,
  • Dış Görünüş Muayenesi,
  • Birim Hacim Ağırlığı,
  • Su Emme Oranı,
  • Eğilme Dayanımı,
  • Fayans Sırının Seyreltik Aside Dayanım Deneyi,
  • Renk Değişimi

 • Tavanlar İçin Boşluklu Hafif Beton Plaklar ve Tabakalar
  • Boyutların Tespiti,
  • Basınç Dayanımı,
  • Birim Hacim Ağırlığı Tayini,
  • Kaynama Deneyi

 •  Gazbeton Yapı Malzeme Elemanları
  • Gönyeden Sapma ve Şekil Muayenesi,
  • Boyutların Ölçülmesi,
  • Birim Hacim Ağırlığı Deneyi,
  • Basınç Dayanımı Deneyi,
  • Donatılı Gazbeton Yapı Elemanlarının Emniyet Katsayısı

 • Ahşap Deneyleri
  • Liflere Paralel veya Dik Doğrultuda Basınç Deneyi,
  • Liflere Paralel veya Dik Doğrultuda Çekme Deneyi,
  • Eğilme Deneyi,
  • Esneklik Modülü Tayini,
  • Rutubet Miktarı Tayini