İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından kurulan İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı, lisans eğitiminin uygulamalı yapılmasına ait öğretim esaslarını geliştirmek ve pratik uygulamaları öğrencilerle paylaşmak üzere tasarlanmıştır.

Bunun yanında, İnşaat Mühendisliği Bölümü'ndeki bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeleri sanayi ile paylaşmak, mevcut ve planlanan altyapı/üstyapı konularında kamuya hizmet vermek, Ar-Ge faaliyetleri ve bilimsel araştırma projeleri yürütmek diğer ana amaçları arasında yer almaktadır.

230 metrakare kapalı alana sahip olan laboratuvar binası, Mühendislik Fakültesi'nin güneyinde ayrı bir bina olarak inşa edilmiştir. Yapı Malzemesi, Hidrolik ve Zemin Mekaniği dallarındaki belli başlı deneyler Türk Standartları Enstitüsü (TSE), The American Society for Testing and Materials (ASTM) ve The European Committee for Standardization (CEN) standartlarına uygun olarak yapılabilmektedir.

      

Hidrolik Laboratuvarı

Hidrolik dalında öğrencilere yönelik yapılan deneyler:

Açık Kanal Hidroliği:

 • Açık Kanal Akımlarında Su Yüksekliğinin Ölçülmesi
 • Barajlarda Gözlemlenen Dolusavak Akımları
 • Sulama Kanallarında Gözlemlenen Kapak Altı Akımları
 • Dalga Boyu ve Yüksekliğinin Ölçülmesi
 • Enkesit Değişimlerinde Oluşan Yerel Enerji Kayıplarının Ölçülmesi

  

Hidrolik Tezgâh Üstü Modeller:

 • Hidrostatik Basınç Aparatlarının Kullanımı
 • Bernoulli Prensibinin Demonstrasyonu
 • Jet Akımları ile İmpuls-Momentum Denklemlerinin Kullanılması
 • Orifis Akımları
 • Reynolds Düzeneği ile Laminer ve Türbülanslı Akım Yaratılması

Su mühendisliği kapsamında yapılan danışmanlık hizmetleri:

 • Taşkın Hesapları
 • Taşkın Hidrolojisinin Oluşturulması
 • 1, 2, 3 Boyutlu Hidrolik Modellerin Kurulması
 • Taşkın Alanlarının GIS Ortamında Belirlenmesi
 • Taşkın Alanlarının Yönetimi
 • Dere Islah Çalışmaları
 • Hidro Elektrik Santralleri (HES) Kurulu Güç Hesapları
 • Yağış –Akış Verilerinin Analizi
 • İletim Hattı Projelendirilmesi
 • Drenaj Hesapları
 • Açık Otopark Projeleri

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

İstanbul Okan üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği BÖlümü Zemin Mekaniği Laboratuarı CE303 - Soil Mechanics I, CE304 - Soil Mechanics II ve CE404 - Foundation Engineering derslerinin uygulama altyapılarını geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte bÖlümümüzdeki Zemin Mekaniği alanındaki bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeleri sanayi ile paylaşmak, Ar-Ge faaliyetleri ve bilimsel araştırma projeleri yürütmek Zemin Mekaniği laboratuarın diğer başlıca amaçları arasında yer almaktadır. Ana başlıklar halinde uzmanlık alanlarımız ve tamamlanmış/yürütülmekte olan projeler:

 • Toprak dolgu baraj tasarımı – ıslahı
 • Maden atıkları için baraj tasarımı
 • Silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) kaplamaların barajlarda kullanılması
 • Şev stabilitesi – ıslahı
 • Sızdırmazlık perde duvar tasarımı ve imalatı
 • Hidrolik dolgu yerleştirilmesi
 • Zemin iyileştirmesi
 • Hafif dolgu malzemeleri
 • Yumuşak killer ve mühendislik Özellikleri
 • Geosentetikler
 • Zemin Mekaniği arazi deneyleri
 • Zemin Etütleri

Laboratuarımızda bulunan başlıca deney düzenekleri:

 • Basit Kesme Deneyi
 • Doğal Su Muhtevası
 • Özgül Ağırlık
 • Kıvam Limitleri
 • Dane çapı Dağılımının Bulunması
 • Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası İlişkisi
 • Kuru Birim Hacim Ağırlığının Yerinde Ölçümü
 • Permeabilite Deneyleri
 • Konsolidasyon Deneyleri
  • Kademeli Yükleme (Manuel)
  • Kademeli Yükleme (Tam otomatik)
  • CRS Konsolidasyon
 • Serbest Basınç Mukavemeti
 • üç Eksenli Basınç Deneyleri
  • Drenajsız Konsolidasyonsuz
  • Drenajsız Konsolidasyonlu
  • Drenajlı Konsolidasyonlu

GEO5 – Geoteknik tasarım ve analizler için programlar

Geoteknik Yazılım Pakedi GEO5, farklı tipte geoteknik problemlerin çözümü için geliştirilmiştir. GEO5 pakedi, yaygın geoteknik mühendislik çözümlerinin yanında (şev stabilite, temeller, istinad duvarları), tüneller, tünel inşaatlarından dolayı oluşan yapısal hasarlar, kaya şevlerin duraylılık analizi gibi karmaşık uygulamaları da içermektedir.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Yapı Malzemesi dalında ilgili TS EN ve ASTM standartlarına göre yapılabilen deneylerden bazıları şunlardır:

 • Beton ve Taş Yapılı Malzemeler Üzerinde Yapılan Deneyler
  • Basınç Deneyi,
  • Eğilme Deneyi,
  • Yarılma Deneyi,
  • Çekme Deneyi,
  • Birim Ağırlık Deneyi,
  • Su Emme Deneyi,
  • Kılcallık Deneyi,
  • Frigorifik Yöntemle Don Deneyi,
  • Kimyasal Yöntemle Don Deneyi,
  • Betonda Elastiklik Modülü

    
    

 • İnşaat Çelikleri Üzerinde Yapılan Deneyler
  • Çekme Deneyi (Akma-Çekme Dayanımları, Kopma Uzama Oranlarının Bulunması),
  • Gerilme-Şekil Değiştirme Diyagramının Çizilmesi,
  • Katlama Deneyi,
  • İleri Geri Eğme Deneyi,
  • Elastiklik Modülü Tayini,
  • Öngerme Halatı Çekme Deneyi,
  • Aderans Deneyi (Beton Numuneden)

      

 • Yıkıntısız Deneyler ve Karot Numune Alma
  • Schmidt Çekici ile Muayene,
  • Ultrasonik Muayene,
  • Karot Alma ve Basınç Deneyi için Hazırlama,
  • Donatı Tespiti

      
        

 • Agregalar Üzerinde Yapılan Deneyler
  • Yüzey Nemi Oranı Tayini,
  • Özgül Ağırlık Deneyi,
  • Birim Ağırlık Deneyi,
  • Su Emme Deneyi,
  • İnce Madde Oranı Tayini (Yıkama ile),
  • İnce Madde Oranı Tayini (Çökeltme ile),
  • Hafif Madde Oranı Tayini,
  • Organik Madde Tayini,
  • Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Deneyi (Granülometri),
  • Dona Dayanıklılık Deneyi (NaSO4- MgSO4),
  • Dona Dayanıklılık Deneyi (Soğutma Dolabında),
  • Beton Agregaları Yeterlilik Deneyi

      
      

 • Çimentolar Üzerinde Yapılan Deneyler
  • ​Özgül Ağırlık Deneyi,
  • Eleme ile İncelik Tayini,
  • Normal Kıvam Suyunun Bulunması,
  • Priz Deneyi,
  • Le Chatelier Deneyi,
  • Rilem Cembreau Harcı Üretimi,
  • Eğilme Deneyi,
  • Basınç Deneyi,

      
      

 • Beton Üretim Hesapları ve Deneyleri

    
    

 • Tuğla Deneyleri
  • Boyut ve Biçim Muayenesi,
  • Delik Muayenesi,
  • Hacim Ağırlığı Deneyi,
  • Birim Ağırlık Deneyi,
  • Basınç Dayanım Deneyi,
  • Zararlı Manyezi ve Kireç Deneyi,
  • Dona Dayanıklılık Deneyi

      

 • Kiremit Deneyleri
  • Görünüş ve Ses Verme Özelliklerinin Muayenesi,
  • Şekil Boyutlarının Muayenesi,
  • Ağırlık Ölçülmesi,
  • Su Geçirme Deneyi,
  • Eğilme Dayanımı Deneyi,
  • Dona Dayanıklılık Deneyi

 • Briket Deneyleri
  • Boyutların Tespiti,
  • Gönyeden Sapma,
  • Basınç Dayanımı,
  • Su Emme Deneyi,
  • Dona Dayanım,
  • Birim Hacim Ağırlığı Tayini

 • Fayans Deneyleri
  • Boyutların Kontrolü,
  • Gönyeden Sapma,
  • Yüzey Düzgünlüğü,
  • Dış Görünüş Muayenesi,
  • Birim Hacim Ağırlığı,
  • Su Emme Oranı,
  • Eğilme Dayanımı,
  • Fayans Sırının Seyreltik Aside Dayanım Deneyi,
  • Renk Değişimi

 • Tavanlar İçin Boşluklu Hafif Beton Plaklar ve Tabakalar
  • Boyutların Tespiti,
  • Basınç Dayanımı,
  • Birim Hacim Ağırlığı Tayini,
  • Kaynama Deneyi

 •  Gazbeton Yapı Malzeme Elemanları
  • Gönyeden Sapma ve Şekil Muayenesi,
  • Boyutların Ölçülmesi,
  • Birim Hacim Ağırlığı Deneyi,
  • Basınç Dayanımı Deneyi,
  • Donatılı Gazbeton Yapı Elemanlarının Emniyet Katsayısı

 • Ahşap Deneyleri
  • Liflere Paralel veya Dik Doğrultuda Basınç Deneyi,
  • Liflere Paralel veya Dik Doğrultuda Çekme Deneyi,
  • Eğilme Deneyi,
  • Esneklik Modülü Tayini,
  • Rutubet Miktarı Tayini

Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Yapı Mekaniği Laboratuarı, orta ve büyük ölçekli yapı elemanlarının, farklı yükler altındaki deneysel davranışlarının belirlenmesi amacıyla kurulma aşamasındadır. Tamamlandığında, betonarme, çelik, ahşap, kompozit vb. gibi malzemelerden oluşturulmuş yapı elemanı ve sistemlerinin test edilmesi mümkün olacaktır. 
Bunun yanında saha çalışmalarında hizmet veren bir mobil yapı laboratuarımız mevcuttur.  Mobil laboratuar, mevcut yapıların (bina, köprü, kule, vb.) yerinde test edilmesi ve yapısal sağlık seviyelerinin izlenmesi ve belirlenmesi için kullanılmaktadır. 

Laboratuar ve arazi deney sonuçlarının irdelenmesi ve olasılıksak yöntemlerle, ileriye dönük tahminler yapılabilmesi amacıyla, detay özellikli bilgisayar programlarından faydalanılmaktadır.

Deprem mühendisliği, patlama mühendisliği ve rüzgâr mühendisliği alanlarında teorik çalışma kapasitesine sahip olan yapı mekaniği laboratuarı, mevcut yapı karakteristiklerinin belirlenmesi ve modellenmesi konusunda yetkin bilgi birikimine sahiptir.  Rüzgâr tüneli testleri (wind tunnel tests), patlama sonucu oluşan orantısız yıkılmaya karşı tasarım (disproportionate collapse), aşırı vibrasyona karşı tasarım gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

  

Laboratuarımız bünyesinde, yapıların zafiyet ve göçme sebeplerinin araştırılması (forensic engineering), yapıların deprem ve rüzgâr güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi gibi konularda kamu ve resmi kuruluşlarla çalışmalarımız sürmektedir.