Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Yapı Mekaniği Laboratuarı, orta ve büyük ölçekli yapı elemanlarının, farklı yükler altındaki deneysel davranışlarının belirlenmesi amacıyla kurulma aşamasındadır. Tamamlandığında, betonarme, çelik, ahşap, kompozit vb. gibi malzemelerden oluşturulmuş yapı elemanı ve sistemlerinin test edilmesi mümkün olacaktır. 
Bunun yanında saha çalışmalarında hizmet veren bir mobil yapı laboratuarımız mevcuttur.  Mobil laboratuar, mevcut yapıların (bina, köprü, kule, vb.) yerinde test edilmesi ve yapısal sağlık seviyelerinin izlenmesi ve belirlenmesi için kullanılmaktadır. 

Laboratuar ve arazi deney sonuçlarının irdelenmesi ve olasılıksak yöntemlerle, ileriye dönük tahminler yapılabilmesi amacıyla, detay özellikli bilgisayar programlarından faydalanılmaktadır.

Deprem mühendisliği, patlama mühendisliği ve rüzgâr mühendisliği alanlarında teorik çalışma kapasitesine sahip olan yapı mekaniği laboratuarı, mevcut yapı karakteristiklerinin belirlenmesi ve modellenmesi konusunda yetkin bilgi birikimine sahiptir.  Rüzgâr tüneli testleri (wind tunnel tests), patlama sonucu oluşan orantısız yıkılmaya karşı tasarım (disproportionate collapse), aşırı vibrasyona karşı tasarım gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

  

Laboratuarımız bünyesinde, yapıların zafiyet ve göçme sebeplerinin araştırılması (forensic engineering), yapıların deprem ve rüzgâr güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi gibi konularda kamu ve resmi kuruluşlarla çalışmalarımız sürmektedir.